Phát sóng vào lúc 17h45 từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh
youtube